Regulamin

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień, prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji i zasadami pobytu w obiekcie Na skraju lasu domki widokowe.

Właścicielem Obiektu jest Renata Łukaszczyk
DOMKI NA SKRAJU LASU Renata Łukaszczyk

Adres siedziby firmy:

ul. Jana Pawła II 333 b, 34- 425 Biały Dunajec 

NIP: 736-167-53-78

REGON: 381401904

Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

Informacje podstawowe:

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 2. Goście korzystający z pobytu w Obiekcie zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Obiektu.
 3. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.
 4. Dokonując rezerwacji Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 5. Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.

Regulamin rezerwacji

 1. Dokonanie rezerwacji możliwe jest poprzez stronę domkinaskrajulasu.pl , telefonicznie pod numerem telefonu +48 786 192 591 bądź poprzez e-mail: domki@naskrajulasu.pl
 2. W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości całej rezerwacji w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji.
 3. Dokonanie płatności na stronie domkinaskrajulasu.pl odbywa się poprzez system płatności, udostępniony w panelu rezerwacji.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 5. Właściciel ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 24 h bez podania przyczyny.
 6. Opłata za pobyt, pozostała do zapłaty, po uwzględnieniu kwoty zadatku, dokonywana jest w dniu przyjazdu. Płatność może zostać uregulowana tylko gotówką.
 7. Pobyt dziecka do lat 3 jest bezpłatny.
 8. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku.

Odwołanie rezerwacji

 1. Anulacja lub zmiana rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy. Obiekt nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami. 
 2. Zadatek nie zostanie zwrócony w przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem.
 3. W przypadku rezerwacji pobytu na okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Świąt Wielkanocnych oraz długich weekendów zadatek jest bezzwrotny.

Zameldowanie oraz wymeldowanie

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Zakwaterowanie następuje w dniu przyjazdu, po otrzymaniu kluczy.
 3. Rezerwujący po przyjeździe dokonuje odbioru domku tzn. sprawdza wszelkie uszkodzenia, meble itd.
 4. W razie zauważenia jakichkolwiek zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.
 5. Niestawienie się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu w  obiekcie do godz 20.00, jeżeli wcześniej nie powiadomił właściciela o późniejszym przyjeździe – jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 6. W przypadku korzystania z domku większej ilości osób niż podano w rezerwacji, właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 7. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w Obiekcie. Gość nie może przekazywać wynajętego domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 8. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez właściciela Obiektu.

Regulamin Pobytu

 1. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w domku;
  • korzystania z urządzeń Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 2. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 3. W obiekcie obowiązuje zakaz organizowania imprez.
 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Obiekcie otwartego ognia, a w domkach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących ich wyposażenia. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabronione jest pozostawianie rozpalanego kominka na czas nieobecności w domku.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 7. Użytkownicy domku mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 6:00 do 22:00
 9. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do domku regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, obiekt nie przyjmuje depozytu.
 10. Zakaz chodzenia w szpilkach oraz butach narciarskich w domku.
 11. Zakaz grillowania na balkonie oraz tarasie- jest to tego przeznaczone miejsce w ogrodzie.
 12. Na czas nieobecności w obiekcie prosimy o wyłączenie urządzeń elektrycznych, zamknięcie okien i zamknięcie drzwi wejściowych na klucz, wygaszenie kominka.
 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu.
 14. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.
 15. Nie akceptujemy pobytu zwięrząt.

II. Informacje dodatkowe:

 1. Oferujemy bezpłatny parking zlokalizowany na posesji obok domków. 
 2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za parkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 3. Na terenie obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 4. Drewno do kominka oraz balii uwzględnione zostało w cenie noclegu.

III. Reklamacje:

 1. Goście mają prawo składać reklamację dotyczącą usług świadczonych przez obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje wysłane drogą elektroniczną na adres info@domkinaskrajulasu.pl w terminie do 10 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w obiekcie, lub jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, w terminie do 10 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 10-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Regulamin korzystania z balii:

 1. Balia jest integralną częścią obiektu „Na skraju lasu domki widokowe“ i obowiązują w niej przepisy niniejszego Regulaminu. Przed wejściem do balii należy zapoznać się z Instrukcją korzystania.
 2. Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z balii jest dozwolone dla osób powyżej 16.roku życia.
 4. Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.
 5. Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:
  • z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,
  • z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,
  • z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,
  • z podwyższoną temperaturą ciała,
  • kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,
  • zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 6. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji. Za szkody, w tym skutki zdrowotne przebywania w balii powstałe z przyczyn nieleżących po stronie  obiektu, „Na skraju lasu domki widokowe “  nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Przed wejściem do balii  należy:
  • zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,
  • zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  • zdjąć obuwie
 8. Gościom do rozpalenia w piecu w balii przygotowane jest drewno, a woda wymieniana jest między gośćmi.
 9. Goście zobowiązani są do samodzielnego rozpalenia oraz pilnowania pieca – do dokładania drewna aż do momentu osiągnięcia pożądanej temperatury wody. Woda, w zależności od panujących warunków atmosferycznych nagrzewa się w czasie 2h – 4h godzin.  Pokrywy balii nie zdejmujemy w trakcie nagrzewania wody.
 10. Balia udostępniana jest na wyłączność domku.
 11. Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.
 12. Zabrania się wnoszenia do balii napojów w szklanych pojemnikach.
 13. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.
 14. Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące.

Polityka prywatności:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Domki Na skraju lasu Renata Łukaszczyk z siedzibą Biały Dunajec 34-425, ul. Jana Pawła II 333 b. NIP:736 167 53 78 REGON: 381401904

Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować:
1) poprzez e-mail: info@domkinaskrajulasu.pl
2) telefonicznie: +48 786 192 591

O jakich danych mówimy? Jak je pozyskujemy?

 1. Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.
 2. Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem rezerwacji / zawarcia umowy / zgłoszenia na realizację usługi w Obiekcie lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, portalach internetowych, z którymi współpracujemy lub za pomocą innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane i na jakiej podstawie?

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy / obsługi Państwa rezerwacji / obsługi składanych przez Państwa zapytań.
 2. Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:
  1. zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług / rezerwacji / transakcji dotyczących usług, które Państwu świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Obiektu;
  2. obsługą Państwa zapytań przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
  3. prowadzenia badań i analiz statystycznych strony internetowej Obiektu między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
  4. prowadzenie badań i analiz portali internetowych pośredniczących w zawarciu z Obiektem umowy / zgłoszenia na zarezerwowaną przez Państwa usługę, między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  5. windykacji należności;
  6. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  7. przetwarzanie Państwa danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu, w tym do wysyłki informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

O jakie dane możemy Państwa prosić?

Zależnie od tego, w jakim celu i w jaki sposób pozyskujemy dane, możemy Państwa prosić o takie dane jak:

 1. Imię, nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Nr Dowodu osobistego / Paszportu
 4. Nr rejestracyjny samochodu
 5. Nr telefonu, adres e-mail
 6. Nazwa firmy, adres, NIP
 7. Nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego

Czy muszą Państwo podać́ nam swoje dane?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć, czyli obsługi Państwa rezerwacji lub realizacji innych usług, których dotyczy umowa.
 2. Dobrowolna jest także zgoda na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, promocjach, zniżkach i innych akcjach marketingowych. Jest ona nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Państwa nasz newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie tych materiałów, po prostu nie będziemy ich do Państwa przesyłać. W dowolnym momencie możecie zmienić udzielone zgody.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 1. Przede wszystkim, przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa rezerwacji lub innej usługi, którą dla Państwa wykonujemy oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.
 2. Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy / zakończenia pobytu.
 3. W celu rozliczalności będziemy przechowywać́ dane przez okres, w którym Obiekt zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań́ prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Jakie mają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Mogą Państwo:

 1. mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,
 2. w uzasadnionych przypadkach poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,
 3. w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Kto ma dostęp do Państwa danych? Komu na pewno ich nie udostępnimy?

 1. Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi, zarówno w zakresie reazlizacji Państwa rezerwacji / umowy / zgłoszenia lub obsługi zapytania.
 2. Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Państwa dane osobowe zapewniają̨ ich bezpieczeństwo i wypełniają̨ wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Oprócz naszych upoważnionych pracowników, dostęp do danych mogą mieć między innymi organizatorzy imprez znajdujących się̨ w naszej ofercie oraz zleceniobiorcy świadczący dla nas usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne.
 4. Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać́ Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Państwa umowy / zgłoszenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

 1. Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Państwa sytuację.
 2. Profilowanie danych osobowych przez Obiekt polega na przetwarzaniu Państwa danych (również̇ w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań

Czy wykorzystujemy cookies i wtyczki do innych portali?

Cookies

 1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Obiekt gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika.
 2. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwa odwiedzają, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
 3. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.
 4. Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
  1. obliczanie ilości odwiedzających stronę,
  2. śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
  3. analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
  4. adaptowanie oferty do poszczególnych grup docelowych.

Wtyczki do innych portali

 1. Na naszej stronie internetowej używane są „wtyczki“ serwisów społecznościach i portali innych usługodawców.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram, Google.
 3. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani.
 4. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.
Menu